پیک فان

متن تشهد و سلام نماز


در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باید انسان بعد ازسجده ی دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند، یعنی بگوید: "اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد".
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱