پیک فان

رمان سیگار شکلاتی


رمان را به لحاظ ساختمان و مایه های سبكی به چهار نوع، تقسیم كرده اند: رمان حوادث(1) رمانی است كه در آن تكیه اصلی بر حوادثی است كه در طی رمان مدام اتفاق می افتد و رمان فی الواقع چیزی نیست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۸


در ایران آثار جدی كم‌تر مورد پسند واقع می‌شوندخسرو حمزوی داستان نویس معاصر معتقد است: طرح كلی داستان و موضوعش تعیین ...
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۳